dreamhome-2-1527673241

Năm 2018, công ty đang đặt kế hoạch doanh thu 1.100 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 180 tỷ đồng. Kế hoạch doanh thu tăng gấp 9 lần mức thực hiện của năm 2017. Tất nhiên, kế hoạch này xây dựng trên cơ sở giả định doanh thu từ một số dự án đang triển khai mang lại. Tuy nhiên, dường như một lần nữa kế hoạch này là phi thực tế bởi vì trong quý 1 doanh thu của công ty mới chỉ đạt 14 tỷ đồng, tức 1,3% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, nhìn vào quy mô của DRH hiện tại thì ít ai có nghĩ rằng mãng kinh doanh bất động sản của công ty có thể mang lại cho công ty hơn 1.000 tỷ đồng trong năm 2018. Nhìn lại hiệu quả kinh doanh của DRH trong những năm qua cũng không mấy khả quan. Suất sinh lời trên vốn đầu tư của Công ty đạt được chỉ có từ 5 đến 16%, một mức khá thấp so với nhiều doanh nghiệp bất động sản khác. EPS năm 2017 của công ty đạt 1.399 đồng/cổ phiếu, với mức thị giá 17.000 đồng/cổ phiếu thì chỉ số P/E hiện nay của Công ty là 14 lần, một mức khá cao so với nhiều doanh nghiệp bất động sản khác. Như vậy, dù được kỳ vọng nhiều nhưng DRH vẫn chỉ đang xây dựng các căn nhà trong mơ cho cổ đông của mình khi công ty thường xuyên chỉ thực hiện được một phần rất nhỏ kế hoạch đề ra. Hiệu quả hoạt động thực sự của công ty, việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2018 vẫn chỉ đang là những giấc mơ.

dreamhome-2-1527673241

Leave a Reply

Call Now Button